Israeli Center for Rational Emotive Behavior Therapy - IC for REBT
Affiliated Training Center to the  Albert Ellis Institute -AEI, New York, USA
המרכז הישראלי לטיפול רציונלי אמוטיבי התנהגותי  - REBT

אודות השיטה

טיפול רציונלי אמוטיבי התנהגותי (REBT) הנה שיטת טיפול קוגניטיבית התנהגותית-CBT להתמודדות עם בעיות הגורמות למצוקה נפשית ולהעשרה עצמית. היא מתמקדת באיתור ושינוי מחשבות, רגשות והתנהגויות כפי שנחווים  ב"כאן ועכשיו", ומהווים מכשול להתנסויות חיים מספקות ומועילות.

בבסיס גישה טיפולית זו ההבחנה בין פילוסופיה של תובענות (demandingness) המעוררת תגובות ריגשיות דיספונקיונליות ופוגמת ביכולות התפקוד, ולצידה פילוסופיה של העדפה, משאלה (preference, wish) שתוצאותיה הריגשיות הן פונקציונליות ומאפשרות תפקוד בריא יותר. גישה טיפולית זו מכוונת לשינוי מחשבות ואמונות תבוסתניות הפוגמות בתפקוד- לחשיבה המבוססת על הערכה מציאותית של האירועים.

גישה זו מקנה מגוון כלים המותאמים לכל אחד ואחת, כדי לסייע בפתרון בעיות ושינוי חשיבתי ריגשי והתנהגותי. מטפלים בשיטתREBT  פועלים בשיתוף פעולה עם המטופלים כדי לזהות כשלים חשיבתיים  (עמדות, ציפיות, אמונות וכו'), אשר לרב מגבירים מצוקה רגשית. לאחר מכן, באמצעות טכניקות שונות, מקנים למטופלים כלים באמצעותם יוכלו לשנות את האמונות המכשילות לאמונות מציאותיות ועינייניות. טכניקות אלו נקראות בגישה זו "טכניקות ערעור" (disputation) ,  המכוונות לערעור (שינוי) מערכי חשיבה כושלים.

שיטה טיפולית זו שואפת לעזור לאנשים לאמץ גישה לחיים המגבירה שביעות רצון וספוק בעבודה, במערכות יחסים עם אחרים, הורות, חינוך וסביבה חברתית וקהילתית בריאה יותר, לצד העשרה והגברה של הרווחה האישית.
מפתח השיטה: ד"ר אלברט אליס

פסיכולוג קליני מניו יורק, פיתח בשנות ה-50 את המודל הקוגניטיבי אמוטיבי לפיו הפירושים הלא רציונליים שאנחנו נותנים לאירועים הם המקור למצוקה רגשית.

לרוב, אין לנו שליטה על האירועים, אך פירושים הם ברי שינוי. מחשבות רציונליות, לפי אליס, ממתנות מצוקה ומאפשרות מציאת אלטרנטיבות לאירועים הגורמים ללחץ.


אלברט אליס 1913-2007
ד"ר אלברט אליס