Israeli Center for Rational Emotive Behavior Therapy - IC for REBT
Affiliated Training Center to the  Albert Ellis Institute -AEI, New York, USA
המרכז הישראלי לטיפול רציונלי אמוטיבי התנהגותי  - REBT

מי יכול להיעזר ?

העידן המודרני- עידן האינטרנט- מציע פתרונות טכנולוגיים רבים ומהירים, ולעתים דוקא אלו יוצרים מצוקות, ולחצים (stressors), שמצריכים סיוע נפשי של איש מקצוע.
לאלו, ולאנשים שסובלים ממצוקות נפשיות כמו חרדה דיכאון, כעס מוגזם, מצוקה בעקבות טראומה וכן בעקבות אובדן של אדם קרוב.
כמו כן, לקבוצות גיל שונות, וביניהן ילדים ונוער עם קשיים חברתיים, קשיים בתחום הלמידה, קשיים של ויסות ריגשי.
הטיפול הרציונלי-אמוטיבי-התנהגותי מציע דרכים להתמודדות יעילה עם מצבי חיים שמעוררים  קשיים, באמצעות איסטרטגיות קוגניטיביות והתנהגותיות, המתמקדות ב"כאן ועכשיו".

הסובלים מכעס מוגזם

כעס היא מצב של תגובה פנימית שלילית שקשורה למחשבות נוקשות אותן אנו מכנים מחשבות אי רציונליות והן מבטאות תובענות ופנטזיות של נקמה. המחשבות מלוות בתחושות פיזיות כמו מתח שרירים, דופק לב מואץ, ותחושת חום בגוף. למרות שלא תמיד כעס מוביל לתוקפנות, הרי שלרוב הכעס מקדים תוקפנות. לתוקפנות יש לרוב "מחירים גבוהים", כמו אובדן של מערכות יחסים, פגיעה גופנית במישהו, ולעתים מביאה אף למאסר. חשוב לציין, שכעס מתמשך, הנחווה בעוצמות אינטנסיביות, ובשכיחות גבוהה יכול לגרום לתחלואה כמו לחץ דם גבוה ובעיות קרדיולוגיות.

בטיפול קוגניטיבי לפי מודל REBT  אנו מבחינים בין כעס "בריא" לכעס "לא בריא", כאשר כעס לא בריא קשור לחשיבה תובענית, ונוקשה (המונח שאנו משתמשים בו הוא "חייביזם" –זה חייב להיות כמו שאני רוצה ); לעומתו, כעס בריא קשור לחשיבה גמישה, לא תובענית ( המונח שאנו משתמשים בו הוא משאלה או העדפה שדברים יהיו כפי שהייתי רוצה שיהיו). תהליך הטיפול כולל למידה של ההבדל בין תובענות להעדפה, ההבדל בין כעס בריא ללא בריא, לימוד מיומנויות ותרגול של חשיבה בריאה שהתוצאה שלה היא כעס מתון.

דחיינות

אין מי מאתנו שלא נופל במלכודת הדחיינות. הדחיינות מאד שכיחה ומשפיעה על תחומי חיים רבים בחיינו. לרוע המזל, אין תרופה נגד דחיינות, והיא גם לא מופיעה ברשימת הסימפטומים המקנים זכאות לטיפול. מהי , אם כן, דחיינות? מה גורם לה? ומה  משפיע עליה"? חוקרים מעריכים שכ-20% מכלל האוכלוסייה מציינים שהם סובלים מדחיינות.

חוקרים מזהים שלוש צורות של דחיינות:
  1. דחיינות המנעותית, זוהי צורה שלעתים קרובות נלווה לה הפחד מכישלון (או לעתים פחד מהצלחה). מאפיין שכיח לדחיינים אלו היא ההנחה שעדיף שאנשים יחשבו שהם לא מסוגלים ובלבד שלא יראו אותם כ"כשלון".
  2. דחיינים ש"נהנים" מהלחץ של הרגע האחרון, כיוון שברגע האחרון הם לא עסוקים ב"כן" או "לא" אכשל, אלא במרוץ עם הזמן.
  3. דחיינים שמתקשים לקבל החלטות ו/או לעתים חשים שאי קבלת החלטה מאפשרת להם לא לקחת אחריות.
תהא הסיבה אשר תהא, ישנן דרכים להתגבר על דחיינות ,דרכים הכוללות הגדרה מחדש של מטלות, והראשונה היא  לקבוע יעד של מהו הצעד הראשון , ולא, כפי שעושים הדחיינים- כשקובעים שהם חייבים לעשות את המטלה בצורה מושלמת. להיפך, קביעת מטלה, זיהוי המכשולים האפשריים, והחשוב מכל, הבנה והכנה לאי הנוחות והתסכול שכרוכים בבצוע המטלה.
באופן פרדוקסלי ה"חייביזם" שיהיה לי נוח ושלא אסבול מתסכול במה שאני עושה, הוא המכשול לבצוע המטלה.

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי לפי מודל REBT מתמקד בהבנת המכשולים החשיבתיים מהסוג של "חייביזם", ובאימוץ של מחשבות שאפשר לשאת אי נוחות ושתסכול הוא "לא כל כך נורא" ואפשר לסבול תסכול. תכנון יעדים ויישומם , צעד צעד, כאשר אי הנוחות נחווית, ולא נדחית.