Israeli Center for Rational Emotive Behavior Therapy - IC for REBT
Affiliated Training Center to the  Albert Ellis Institute -AEI, New York, USA
המרכז הישראלי לטיפול רציונלי אמוטיבי התנהגותי  - REBT

קורסים והשתלמויות - התמחות ב REBT

פרקטיקום למתחילים ב-REBT – Primary Practicum  
פרקטיקום למתחילים מתוכנן לתת למתמחים הזדמנות להכיר וללמוד את אחת הגישות הראשונות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי: טיפול רציונלי אמוטיבי התנהגותי-
 Rational Emotive Behavioral  Therapy.(REBT) .
בפרקטיקום נלמד תיאוריה ויישום של מודל טיפולי זה, מודל אמ"ת (אירוע-מחשבה-תוצאה) או באנגלית ABC of REBT (Activating event- Belief-Consequence). הלמידה כוללת התנסות בראיון עמיתים, והדרכה על התנסויות אלו. דרישות קודמות-ניסיון טיפולי.

למי מיועד הפרקטיקום?
לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים. מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת אחיות פסיכיאטריות,  בעלי תוארB.A.   לפחות.

עם השלמת הפרקטיקום, המתמחים -
 • ירכשו ידע בהבנה תיאורטית של מצוקה רגשית לפי מודל REBT-CBT
 • יבינו את יישום מודל אמ"ת בהתערבות טיפולית הכולל הערכה של המערך החשיבתי הלא-רציונלי (הדיספונקציונלי) במצבים קליניים שונים (כעס, דיכאון, חרדה).
 • יוכלו ליישם אסטרטגיות של איתגור שמסייעות לאימוץ מערך חשיבתי רציונלי (פונקציונלי) שממתן מצוקה.
 • ילמדו את יישום המודל עם ילדים ונוער.
תאריכים 
בשנת 2017 יתקיימו פרקטיקומים למתחילים ב-REBT במסגרת התוכנית הישראלית לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בניהולו של יעקב סיני. ניתן להירשם לפרקטיקום בנפרד.
 • בית סוראסקי-תל השומר:  
תאריכי הפרקטיקום למתחילים בימי ה'
קבוצת בוקר: 23/3, 6/4, 27/4 ו-11/5.
קבוצת ערב: 23/3, 30/3, 20/4, 4/5.
 • באר שבע
 • תאריכי הפרקטיקום למתחילים בימי א'
  5/3  19/3, 26/3 ,2/4. 
 • מרכז משאבים, קרית שמונה,
 • תאריכי הפרקטיקום למתחילים
 • ביום ב' 27/2, יום ג' 28/2, יום ב' 6/3 ויום ג' 7/3.
פרקטיקום למתקדמים  Advanced practicum

הפרקטיקום למתקדמים מיועד לאלו שסיימו את הפרקטיקום למתחילים ונותן הזדמנות להעמיק את הלמידה התיאורטית והפרקטית של מודל REBT, אסטרטגיות  איתגור והיישומים של מודל זה במצבים שונים. 
הלמידה כוללת התנסויות בראיון עמיתים , הדרכה על התנסויות הריאיון ועל טיפולים שיביאו  המתמחים.

עם השלמת הפרקטיקום המתמחים-
 • ירכשו הרחבה והעמקה של יישום אסטרטגיות טיפוליות על פי מודל REBT 
 • ילמדו יישום המודל במצבי דיכאון וחרדה.
 • יישום המודל בטיפול זוגי ומשפחתי
 • העמקה של יישום המודל בעבודה טיפולית עם ילדים ונוער
ההשתלמות תתקיים בימים:
פרטים על מועד הפרקטיקום יפורסמו בהמשך.
להורדת טופס ומידע לרישום - לחצו כאן (קובץ בפורמט WORD )
 
הפרקטיקום השלישי- Associate Fellowship

זה הפרקטיקום השלישי והמתקדם למתמחים. הדרישה בין פרקטיקום זה לקודמו היא להדרכה על טיפולים של המתמחים לפי מודל  CBT- REBT. בפרקטיקום זה נידונות סוגיות טיפוליות הן מההיבט התיאורטי והמחקרי ((evidenced-based והן מההיבט הקליני המבוסס על טיפולים של המתמחים.

הדרישות המוקדמות להשתתפות ב-Associate  הינן תעודות השתתפות בפרקטיקום למתחילים ולמתקדמים וכן הדרכה על הקלטות של פגישות טיפוליות עם מטופלים

ההדרכה לקראת ובמהלך הפרקטיקום כוללות:
 • הדרכה על 5 קלטות של טיפול טרם ההשתתפות בפרקטיקום.
 • במהלך ה-Associate יש להציג 10 קלטות של טיפול אשר עליהן תינתן הדרכה במהלך הפרקטיקום.

פרקטיקום זה מוצע במכון של אלברט אליס בניו יורק ומדי כמה שנים מתקיים בארץ.

עם השלמת הפרקטיקום המתמחים –
 • ירכשו הרחבה והעמקה של המשגה (formulation ) לפי מודל REBT - CBT .
 • ילמדו יישום המודל בטיפול קבוצתי.
 • ילמדו יישום המודל בעקבות אובדן ממוות – אבל מסתגל ואבל מורכב
 • מודל REBT  - CBT בעקבות טראומה ו- PTSD
 • לאחר סיום פרקטיקום ה-Associate  המתמחים נדרשים  לקבל הדרכה על 20 קלטות של טיפול בשיטת REBT , מתוכן 10 קלטות בנות 20 דקות ו-10 קלטות של פגישה טיפולית מלאה. ההדרכה תינתן על ידי 3 מדריכים מוסמכים ב-REBT.

לקראת ההסמכה כמומחה בטיפול CBT-REBT ידרשו המתמחים לקבל הדרכה על עבודתם הטיפולית לפי מודל זה, ולהכין "קלטת זהב" –קלטת שנשלחת למכון בניו יורק להערכה, ועם סיום הדרישות המתמחה מקבל תעודה של  Fellow,   ומצטרף לרשימה הבינלאומית של המטפלים המומחים ב-REBT.

תוכנית להתמחות ב-REBT  בישראל הניתנת בשיתוף המכון על שם אלברט אליס בניו יורק.
 
השתלמויות למטפלים
 
במכון מיטרא'ה ניתנים שלושה פרקטיקומים (סדנות), המהווים חלק מתכנית ההתמחות בREBT- מטעם מכון AEI בניו יורק- Associate Fellowship Program.
המסיימים בהצלחה את הפרקטיקומים מקבלים תעודות בינלאומיות ממכון AEI. כמו כן , המסיימים את תוכנית ההתמחות מצורפים לרשימה בינלאומית של  מטפלי REBT המתפרסמת עי ידי המכון בניו יורק.